ผู้บริหารบริษัท วีคเอนท์ ทัวร์
สมชาย ชมระกา - ประธานบริหาร จารุวรรณ แซ่เจา - รองประธานบริหาร สุดารัตน์ ชมระกา - กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด วีคเอนท์ ทัวร์ แอนด์ คาร์โก เซอร์วิส

      เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2526 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสมชาย ชมระกา ประธานกรรมการบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการบริการท่องเที่ยวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ปัจจุบันโดยเฉพาะเส้นทางประเทศจีน วีคเอนท์ ทัวร์ เป็นผู้บุกเบิกและชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี วีคเอนท์ ทัวร์ แห่งการบริการ มีโครงข่ายธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มั่นคง รวมทั้งมีธุรกิจในเครืออีกมากมาย ที่สามารถรองรับการบริการของลูกค้าที่จะเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปอัฟริกา และเส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก

      ทุกๆ ปี วีคเอนท์ ทัวร์ จะมีการจัด "งานสังสรรค์ครอบครัววีคเอนท์" ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าประจำ และลูกค้าใหม่ๆ เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววีคเอนท์ นอกจากนี้ยังมีอีกงานที่จัดขึ้นทุกปีเช่นกัน คือ "งานฮันนีมูนรำลึก" ให้คู่รักได้ย้อนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆ คิดถึงอดีตและปัจจุบันที่หลายคู่อาจมีปัญหาในชีวิต ซึ่งการใช้ชีวิตคู่มีความหมายมาก ฮันนีมูนรำลึกถือเป็นการได้เที่ยวพักผ่อนอีกรูปแบบ ที่ทั้งสนุกและได้พบกับเพื่อนนักเที่ยวด้วย ในแต่ละครั้งเราจะเตรียมของขวัญไว้ให้สำหรับคู่รัก นอกจากนี้ ยังรับจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ สัมมนาเพื่อธุรกิจ และจัดกรุ๊ปเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่จำนวน 50 ท่านขึ้นไป


จุดมุ่งหมาย
      1. ต้องการพัฒนาและบุกเบิกเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ๆ ให้กับนักเดินทางท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งสร้างมิติใหม่ด้านการเดินทางอยู่ตลอดเวลา
      2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อมิตรประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีต่อประเทศนั้นๆ
      3. มุ่งสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีศักยภาพ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานสูงทัดเทียมนานาอารยประเทศ
      4. มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งได้ประโยชน์กับการเดินทางมากที่สุดให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป
      5. ประสานงานและนำสื่อมวลชน เดินทางไปเก็บข้อมูลข่าวสารของแต่ละสถานที่มาเผยแพร่ให้สาธารณชน อันเป็นช่องทางการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้เดินทางเอง
      6. ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความสามารถที่จะดำเนินการได้เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม

นโยบายบริษัท
      1. เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ รวมทั้งประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว
      2. สร้างมาตรฐานการบริการให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจในทุกครั้งของการเดินทาง
      3. สร้างบุคลากรด้านการนำเที่ยวให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่แนวหน้าของประเทศและสามารถแข่งขันงานด้านการบริการกับนานาประเทศทั่วโลกได้
      4. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาบริการลูกค้าและพัฒนาองค์กร
      5. ใส่ใจในรายละเอียดและความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยมุ่งเน้นให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายต่อสังคม
      1. ให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลต่างๆ เท่าที่โอกาสเหมาะและเอื้ออำนวย โดยความเต็มใจ
      2. สร้างสรรค์และสนับสนุนสังคมการท่องเที่ยว รวมทั้งให้การสนับสนุนนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาฝึกงานในบริษัท ให้เข้าใจจริงและนำไปประกอบอาชีพได้
      3. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 
 
       
  ITD OMT  
  Copyright © 2009-2020 by Weekend Tours and Cargo Service, All Right Reserved
Tel. 02-7120080-9 Email : info@weekend-tours.co.th