** รับจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ สัมมนาเพื่อธุรกิจ และจัดกรุ๊ปเดินทางท่องเที่ยว มีพิธีกร การแสดง และกิจกรรมต่างๆ ในงานได้ตามต้องการ


ผลงานของบริษัทในการจัดกรุ๊ปต่างๆ เช่น
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงการคลัง
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด, สมาคมภริยาทหารบก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลเมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารธนชาติ ธนาคารออมสิน
บจก. เอส.อี.พี เมดิคอล จำกัด บริษัท CAREL (THAILAND)
บริษัท Pixxor จำกัด บริษัท T.V. FORUM
บริษัท TRAFFIC CORNER CO.,LTD. บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด
บริษัท กลอนกิจ เทรด จำกัด บริษัท เกรีต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด
บริษัท คาร์โก เคมีคอล จำกัด บริษัท แคมพลัส จำกัด
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด บริษัท ดิทแฮล์ม DKSH (ประเทศไทย จำกัด)
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดนโซ่ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท นานมี จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ไวไว) จำกัด บริษัท เพรียวฟู๊ด จำกัด
บริษัท โฟร์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ยูนิแวร์ จำกัด บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด มหาชน
บริษัท แว่นตาแอมไพร์ จำกัด บริษัท สยามซานิทารีแวร์ (จำกัด) COTTO
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล บริษัท สุวรรณภูมิสตรีล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ออสก้าอะโกร ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระจอมเกล้าธนบุรี  ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมตระกูลเล้า
สมาคมไท้เก็ก สมาคมแบดมินตั้นแห่งประเทศไทย
สมาคมหลุงกัง สมาคมฮักกา
สโมสรโรตารี่ปทุมวัน สโมสรไลอ้อนปากช่อง 
สโมสรไลออนล์ จำกัด สโมสรไลอ้อนส์แกลง (ระยอง)
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย หอการค้าจังหวัดยโสธร
ห้างทองเยาวราช องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
อบต.บางโฉลง  จ.สมุทรปราการ อบต.บางตะบูน  จ.เพชรบุรี 
อบต.แพรกษาใหม่  จ.สมุทรปราการ อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่  จ.สมุทรปราการ
ACE ประกันภัย Advance Information Technology Public Company Limited.
DUNLOP TIRE Hydro-Tek (Thailand) Co.,Ltd.
INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC Co.,Ltd. LIKAN CO., LTD.
MASTERVET PEKING ELMER PRECISELY CO.,LTD
TECHNO MEDICAL TRUE INTERNET COMPANY LIMITED
VIV CO.,LTD etc.
 
       
  ITD OMT  
  Copyright © 2009-2020 by Weekend Tours and Cargo Service, All Right Reserved
Tel. 02-7120080-9 Email : info@weekend-tours.co.th