เส้นทางใหม่

วันหยุดพิเศษ

กุ้ยหลิน
คุนหมิง
จางเจียเจี้ย
ฉงชิ่ง
เฉิงตู
ชิงเต่า
ซัวเถา
ซีอาน
เซี่ยงไฮ้
เซี๊ยะเหมิน
ไท่หยวน
ปักกิ่ง
โม่เหอ
ล่องเรือแยงซีเกียง
หนานชาง
หนานหนิง-ปาหม่า
ไหหลำ
อูรูมู่ฉี (คานาสือ/สายไหม)

ไทเป

นิคโก้ กุนมะ
สโนว์เฟรสติวัล
โอซาก้า เขาแอลป์
ฮอกไกโด
ฮาโกดาเตะ

กัมพูชา
พม่า
ลาว
เวียดนาม
SNOW THEMEPARK 7 วัน TG
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ
ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า)
ลานสกีฟูจิเทน (รวมกระดานเลื่อนหิมะ) – หมู่บ้านอิยานิโนะซาโตะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ
วัดอาซากุสะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – โอไดบะ

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์, 13-19 มีนาคม 2562 (7 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 61,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

HOKKAIDO ICEBREAKER 5 วัน TG
สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า – เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (ICE BREAKER) – สกีรีสอร์ท – เอออน พลาซ่า
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ซูซูกิโนะ

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 14-18 มีนาคม 2562 (5 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 46,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

UNSEEN FUKUOKA 5 วัน TG
พักออนเซ็น 2 คืน – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ – ภูเขาอินาสะ(รถบัส) – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – บ่อน้าร้อนจิโกกุ เมกุริ – ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ – ช้อปปิ้งเทนจิน

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์, 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 (5 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 46,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

FIRST SAKURA TOKYO 5 วัน TG
ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – เทศกาลชมซากุระเมืองคาวาซึ
เก็บสตรอเบอร์รี่ – ลานสกี ฟูจิเทน (รวมกระดานเลื่อนหิมะ) – โตเกียว – ชินจูกุ
หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ
เมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 14-19, 21-25 กุมภาพันธ์, 7-11 มีนาคม 2562 (5 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 52,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

MOMENT OF HOKKAIDO 5 วัน TG
โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระ
ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต
ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า) – ศาลเจ้าซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ตลาดนิโจ้ – ซูซูกิโนะ

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 4-8 เมษายน 2562 (5 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 59,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

WONDERFUL HONSHU 6 วัน TG
เทศกาลชมดอกทิวลิป – ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – ภูเขาไฟฟูจิ
ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –
เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 13-18 เมษายน 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 69,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

FLOWER IN HOKKAIDO 5 วัน TG
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ำตกกิงกะ&ริวเซ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ทุ่งทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิ้งค์มอส – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานช็อคโกแล็ต – ศาลเจ้าซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2562 (5 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 52,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

SNOW WALL PINKMOSS 6 วัน JL
ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ)
ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งพิงค์มอส – เก็บสตรอเบอร์รี่ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 18-23 เมษายน, 16-21 พฤษภาคม 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 47,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ENJOY TAKAYAMA 6 วัน TG
ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เก็บสตรอเบอร์รี่ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) –โอไดบะ
เทศกาลชมดอกทิวลิป – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 10-15 เมษายน 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 66,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

GRAND HONSHU 7 วัน TG
เทศกาลชมดอกทิวลิป – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
โอวาคุดานิ (รถบัส) – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์รี่
ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ซันมาชิซูจิ – เทศกาลประดับไฟ
เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 10-16 เมษายน 2562 (7 วัน 5 คืน)
ราคาเริ่มต้น 72,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

TAKAYAMA CHERRY BLOSSOM 6 วัน TG
เก็บสตรอเบอร์รี่ – วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งชินจูกุ
หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮักไก
ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 57,900.-
กำหนดการเดินทาง: วันที่ 4-9 เมษายน 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 59,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

FLOWER IN KYUSHU (WISTERIA) 6 วัน TG
สวนคาวาชิฟูจิ (ชมดอกวิสทีเรีย) – ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ 6 บ่อ อาบทรายร้อน
หมู่บ้านยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – ย่านชิโมโทริ
นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ยอดเขาอินาสะ (รถบัส)
สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 57,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

UNSEEN KYUSHU 6 วัน TG
ชมซากปราสาทฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – บ่อน้ำร้อนจิโกกุ
หมู่บ้านยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ(ผ่านชม) – ช่องเขาทาคาชิโฮะ –ย่านชิโมโทริ
นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ยอดเขาอินาสะ (รถบัส)
สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนล ซิตี้

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 57,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

GRAND SNOW WALL 6 วัน TG
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ปราสาทนิโจ้ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เทศกาลดอกทิวลิป
เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ) – เก็บสตรอเบอร์รี่ – ภูเขาไฟฟูจิ –
ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) –โอไดบะ

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 63,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

SHOCK HOKKAIDO 5 วัน XW
ภูเขาไฟอุสุ (กระเช้า) – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – ซูซูกิโนะ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) – ศาลเจ้าซัปโปโร

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 12-16 เมษายน 2562 (5 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 43,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ซัปโปโร เรือตัดน้ำแข็ง โชอึนเคียว 6 วัน TG
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinkoชมการ์เซียจากขั่วโลกเหนือ
เทศกาลไฟ SounkyoHyoubaku
การบินไทย / ขาปูอลาสก้า / ออนเซน / Wifi ฟรี ส่วนตัว

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 19-24, 21-26, 22-27 กุมภาพันธ์, 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม, 1-6, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13 มีนาคม 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 45,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

Hokkaido WHITE WINTER 6 วัน TG
พิสูจน์...ตามรอยทริป “หนังดัง” กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติก
@Hokkaido WHITE WINTER
สนุกกับหิมะโค้งสุดท้าย Snow winter@Kiroro
การบินไทย.. ราคานี้ ครบ คุ้มมาก ออนเซน ขาปู+ปู 3 ชนิด Wifi
อิสระท่องเที่ยวดั่งใจ 1 วัน / ฟรี..ตั๋วรถไฟ ไม่จำกัดเที่ยว

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 11-16 เมษายน 2562 (6 วัน 4 คืน)
ราคาเริ่มต้น 59,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ไต้หวัน เกาสง ไทเป 4 วัน CI
เจียงไคเช็ค * ตึกไทเป 101 * เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น * ถนนคนเดินซีเหมินติง * นั่งรถไฟหัวจรวดความเร็วสูง ไทเป สู่เมืองเกาสง * วัดฝอกวงซัน * ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) * ตลาดลุยเฟิ่ง ศูนย์ศิลปะ (Pier 2 Arts Center) * Vigor Pineapple ร้านพายสับปะรด * พิเศษ!! กุ้งมังกร HAI PA WANG, HOT POT, เสี่ยวหลงเปา

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 11-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) (4 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 36,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

KYUSHU - OSAKA 6 วัน TG
วัดโทโชจิ .. เท็นจิน .. ปราสาทคาราสึ .. ฮุชเท็นบ็อช
โรงงานสาเกซากากุระ .. ศาลเจ้ายูโทคุ .. หมู่บ้านโอท็อป ยูฟูอิน .. ท่าเรือชินโมจิ
โดทง พลาซ่า .. ชินไซบาชิ .. สะพานอะคาชิไคเคียว .. ร็อคโคเคเบิ้ลคาร์ชิ .. ฮาเบอร์แลนด์
ป่าไผ่อะราชิยามะ .. สะพานโทเง็ตสึเคียว .. พิธีชงชา .. วัดเบียวโดอิน .. อิออน

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม, 7-12, 14-19 มีนาคม 2562 (6 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 43,990.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

 
       
  ITD OMT  
  Copyright © 2009-2018 by Weekend Tours and Cargo Service, All Right Reserved
Tel. 02-7120080-9 Email : info@weekend-tours.co.th