เส้นทางใหม่

วันหยุดพิเศษ
สงกรานต์

กุ้ยหลิน
คุนหมิง
จางเจียเจี้ย
ฉงชิ่ง
เฉิงตู
ชิงเต่า
ซัวเถา
ซีอาน
เซี่ยงไฮ้
เซี๊ยะเหมิน
ไท่หยวน
ปักกิ่ง
ล่องเรือแยงซีเกียง
หนานชาง
หนานหนิง-ปาหม่า
หวงซาน
ไหหลำ
อูรูมู่ฉี (คานาสือ/สายไหม)

ไทเป

นิคโก้ กุนมะ
สโนว์เฟรสติวัล
โอซาก้า เขาแอลป์
ฮอกไกโด
ฮาโกดาเตะ

แพ็คเกจคลับเมด

รัสเซีย

กัมพูชา
พม่า
ลาว
เวียดนาม
ภาคกลางย่างกุ้ง 1 วัน DD
-สายการบิน NOK AIR (น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโล / น้ำดื่ม 1 ขวด)
-ชมความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์ทองคำ เจดีย์ชเวดากอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 1 ของพม่า)
-ไหว้พระที่วัดบารมี ตื่นตากับพระเกศาดิ้นได้
-ขอพรศักดิ์สิทธิ์กับ เทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์
-ชมพระพุทธรูปหยกขาว วัดเจ๊าตอจี , พระตาหวาน พระนอนไสยาสน์
-อร่อยเด็ดกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร และ กุ้งแม่น้ำย่าง

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31 กรกฎาคม 2561 (1 วัน)
ราคาเริ่มต้น 4,999.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์

ย่างกุ้ง สิเรียม 4 วัน PG
-ชมความยิ่งใหญ่ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่มีพระเกศาธาตุ (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ 1 ของพม่า)
-ไหว้พระที่วัดบารมี ตื่นตากับพระเกศาดิ้นได้
-ขอพรศักดิ์สิทธิ์กับ เทพทันใจ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต หรือตลาดโบโจ๊ก
-สัมผัสชีวิตชาวเมืองย่างกุ้งย่านไชน่าทาวน์
-ไหว้พระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ 2 ของพม่า)
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวนแห่งเมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) + กระเช้าขึ้นพระธาตุ
-ชมความงดงามของเจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา เมืองสิเรียม
-อร่อยเด็ดกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร และ กุ้งแม่น้ำย่าง

กำหนดการเดินทาง: วันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 (4 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
กำหนดการเดินทาง: วันที่ 27-30 กรกฎาคม (อาสาฬหบูชา), 9-12 สิงหาคม (วันแม่) 2561 (4 วัน 3 คืน)
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
ดาวน์โหลดรายการทัวร์


ภาพสถานที่ท่องเที่ยว "พม่า"
พระหยกขาว วัดเจาตอจี
พระหยกขาว วัดเจาตอจี
พระธาตุพระเขี้ยวแก้ว
พระธาตุพระเขี้ยวแก้ว
เจดีย์ชเวมอดอว์ (มุเตา)
เจดีย์ชเวมอดอว์-พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
(พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (ที่บรรจุพระเกศาธาตุ)
เจดีย์โบตะทาวน์
ที่บรรจุพระเกศาธาตุ
เจดีย์โบตะทาวน์ (ที่บรรจุพระเกศาธาตุ)
เจดีย์โบตะทาวน์
พื้นและผนังเพดานสีทองอร่าม
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
พระราชวังบุเรงนอง
พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
เจดีย์อุปปาตะสันติ (เนปิดอว์)
เจดีย์อุปปาตะสันติ (เนปิดอว์)
เจดีย์อุปปาตะสันติ (เนปิดอว์)
เจดีย์อุปปาตะสันติ (เนปิดอว์)
เจดีย์อุปปาตะสันติ (เนปิดอว์)
เจดีย์อุปปาตะสันติ (เนปิดอว์)
เจดีย์อุปปาตะสันติ (เนปิดอว์)
เจดีย์อุปปาตะสันติ (เนปิดอว์)
ถนนสิบเลน
ถนนสิบเลน
รัฐสภา
รัฐสภา
พิพิธภัณฑ์อัญมณี
พิพิธภัณฑ์อัญมณี
สก๊อตมาร์เก็ต
สก๊อตมาร์เก็ต
 
       
  ITD OMT  
  Copyright © 2009-2018 by Weekend Tours and Cargo Service, All Right Reserved
Tel. 02-7120080-9 Email : info@weekend-tours.co.th